Home / Archive by Category "Nieuwsberichten Belastingen"

Archives

Wet tegemoetkomingen

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen. Heb ik recht op het LKV? U heeft misschien recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de 4 doelgroepen valt: oudere werknemers (56 jaar en ouder); arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen; werknemers

WBSO vanaf januari 2018?

WBSO vanaf januari 2018? Vraag dan aan voor 30 november Wilt u vanaf 1 januari 2018 gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)? Uw aanvraag moet dan vóór 30 november binnen zijn. Voor zelfstandigen is dit 1 januari 2018. WBSO vraagt u aan met het online aanvraagformulier in eLoket. Als u eerder WBSO heeft aangevraagd, staat uw oude aanvraag voor u klaar in eLoket. U kunt deze aanpassen en zo geschikt maken voor de aanvraag voor 2018. Ook aanvragen die u eerder indiende via het offline programma staan klaar in eLoket. Let op! Als u voor een latere periode in 2018 WBSO wilt aanvragen, moet uw aanvraag minstens 1 kalendermaand voor het begin van de aanvraagperiode zijn ingediend. Meer informatie in de ’Handleiding