Home / Een eigen onderneming starten

Een eigen onderneming starten

Informatie voor Starters

Uiteindelijke is het zover. U heeft besloten om voor u zelf te beginnen. Welke zaken komen er op u af en waar moet u rekening mee houden? Koopman Administratie & Advies begeleidt u en zorgt voor een goede start. Onderstaand een overzicht van de zaken die spelen:

De naam van de onderneming: Om u bekend te maken bij het grote publiek moet u een pakkende en korte bedrijfsnaam bedenken. Er zijn een aantal regels waar u zich aan moet houden. U mag geen verkeerde indruk wekken met uw bedrijfsnaam en tevens mag u geen merknaam van een ander gebruiken. Voorkom tevens verwarring met andere reeds bestaande bedrijfsnamen. Op de site van de Kvk kunt u nakijken of uw bedrijfsnaam reeds bestaat (www.kvk-bedrijfsnaam.nl).

De Rechtsvorm: Fiscaal gezien moet je je onderneming in een bepaalde rechtsvorm gieten. Dit kan o.a. zijn een Eenmanszaak, Vennnootschap onder Firma (de VOF) of een Besloten Vennootschap (de BV). Welke rechtsvorm u kiest is o.a. afhankelijk van de aansprakelijkheid en de fiscale wetgeving. Als startende MKB-er is de eenmanszaak de meest voorkomende rechtsvorm. Men spreekt ook vaak over de ZZP’er (de Zelfstandige Zonder Personeel). Dit is geen rechtsvorm die in de wet verankerd is. Vaak wordt hiermee de eenmanszaak bedoelt. Je kunt als eenmanszaak  of VOF wel personeel in dienst hebben.

Inschrijven Kamer van Koophandel (Kvk) en Belastingdienst: U moet zich in eerste instantie online inschrijven bij de KvK als u een echte ondernemer bent. U bent ondernemer als u zelfstandig goederen en diensten levert met de bedoeling winst te maken. Tijdens uw inschrijving bij de KvK wordt uw registratie direct geregistreerd bij de belastingdienst en ontvangt u een BTW nummer. Na een korte periode ontvangt u van de Belastingdienst een gebruikersnaam en een wachtwoord om in te loggen op de site van de Belastingdienst voor het doen van aangifte omzetbelasting (ook wel BTW genoemd). Nadat u zich online heeft ingeschreven moet er een afspraak (dit kan alleen online) gemaakt worden bij de Kvk om uw inschrijving definitief te maken. De kosten bedragen per 2018 € 50,-. U moet zich tijdens de afspraak kunnen legitimeren middels een legitimatiebewijs.

De Financiële administratie: Voor u zelf maar zeker voor de Belastingdienst moet u een deugdelijke administratie voeren waaruit de opbrengsten en uitgaven duidelijk blijken. Afhankelijk van de rechtsvorm moet u een jaarrekening opstellen. Koopman Administratie & Advies is hierbij uw partner. Samen kijken we naar de meest geschikte en efficiëntste wijze om uw administratie in te richten. U kunt uw gehele administratie uitbesteden maar u kunt er ook voor kiezen om de boekhouding in zijn geheel (of een gedeelte) zelf te verwerken. Dit kan ook online. Bij het voeren van een online boekhouding kan de boekhouder met u meekijken en uw administratie waar nodig bijwerken of aanvullen.

De resultaten van uw onderneming worden weergegeven in een Winst- en Verliesrekening. Dit is een overzicht van uw omzet min uw kosten over een bepaald jaar. Tevens wordt er per 31-12 van elk jaar een Balans opgesteld. Dit is een overzicht van de bezittingen en schulden per een bepaalde datum, vaak per 31-12 van een bepaald jaar. Gezamenlijk worden deze overzichten vaak de jaarrekening genoemd. Koopman Administratie & Advies bespreekt deze cijfers en geeft u uitleg hierbij. Het van belang om de administratie direct op een juiste manier in te richten zodat u makkelijk en eenvoudig de administratie kunt voeren of door ons kunt laten voeren.

De aangifte Omzetbelasting (BTW): Nadat u zich heeft ingeschreven bij de KvK ontvangt u van de Belastingdienst een brief waarin staat of en wanneer u de aangifte omzetbelasting moet indienen. Dit zal vaak per kwartaal zijn. De aangifte wordt ingediend via de site van de Belastingdienst. Inloggen gaat met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord die u van de Belastingdienst ontvangt nadat u zich heeft ingeschreven bij de KvK.  Koopman Administratie & Advies kan deze aangifte uiteraard ook voor u verzorgen.

U aangifte Inkomstenbelasting: Voor de rechtsvorm Eenmanszaak (ook voor de ZZP-er) en VOF wordt het netto resultaat dat voortvloeit uit de Winst- en Verliesrekening meegenomen in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting als Resultaat Overige Werkzaamheid (ROW) of als Winst Uit Onderneming (WUO). In een eerste gesprek wordt het verschil tussen ROW en WUO aan u uitgelegd. Tevens verzorgt Koopman Administratie & Advies de verdere invulling en verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting van u en uw (eventuele) partner.

Personeel in dienst? Wanneer u personeel in dienst neemt dan moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst voor een loonheffingennummer. Tevens moet u een loonadministratie gaan voeren. Uiteraard hoeft u deze loonadministratie niet zelf te verzorgen. Koopman Salariverwerking verzorgt uw complete loonadministratie tegen gunstige tarieven. Wij verwijzen naar de site van Koopman Salarisverwerking waar u uitgebreide informatie vind omtrent het voeren van een loonadministratie. Klik hierbij of volgende link: Site Koopman Salarisverwerking.

Ondersteuning Koopman Administratie & Advies: Uiteraard komt er meer bij kijken wanneer u voor u zelf wilt beginnen: hoe financier ik mijn bedrijf, hoe kom ik aan nieuwe klanten, ga ik verkopen via mij website etc. etc. Wij begeleiden u en geven u advies in het opzetten van uw onderneming en uw financiële administratie. Tevens kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste specialist op een bepaald gebied zoals de wijze van verzekeringen van uw bedrijfsactiviteiten.

Vraag geheel vrijblijvend en kosteloos een eerste kennismakingsgesprek aan.

Wij hebben korte lijnen en u kunt ons direct bereiken via: 06 – 239 48 838 of via de mail: info@koopman-administratie.nl. 

Koopman Administratie & Advies: Uw administratie op het vertrouwde adres.